top of page
2.png

SVETLOSNE TRAKE

Svetlost. Ventilacija. Odvođenje dima i toplote.

Svetlosne trake

Lamilux logo.png

Svetlosne trake su pravi izbor za osvetljavanje velikih prostora.

 

Najveću primenu imaju na industrijskim objektima, proizvodnim halama i hipermarketima, kao i na poslovnim objektima.

Više o sistemima za ventilaciju i odvođenje dima i toplote u slučaju požara, kao i njihove kombinacije, pogledajte u sekciji Sistemi za odimljavanje i ventilaciju.

Elementi

Svetlosne trake se izrađuju u sistemu aluminijumskih profila sa ostakljenjima od kvalitetnih polikarbonata otpornih na UV zrake i jakom otpornošću na udar grada.

Pravilnim izborom ostakljenja ostvaruju se odlične termičke karakteristike čitavog sistema.

 

Ostakljenje može biti u opal (mlečno) ili prozirno (bistro) u zavisnosti koji efekat osvetljenja korisnik objekta želi da ostvari svetlosnom trakom.

Oblici i mere

Ostakljenje može biti u opal (mlečno) ili prozirno (bistro) u zavisnosti koji efekat osvetljenja korisnik objekta želi da ostvari svetlosnom trakom.

Za potrebe ventilacije i odvođenje dima i toplote u slučaju požara, na svetlosnim trakama se nalaze otvarajući segmenti – krila, standardnih dimenzija po zahtevima korisnika.

 

Dobra konstrukciona rešenja omogućavaju svetlosne trake do 6m širine i neograničene dužine.

Otvaranje

Otvaranje krila za potrebe ventilacije vrši se najčešće elektromotornim otvaračima sa visinama hoda do 1000 mm.

Otvaranje za potrebe odvođenja dima i toplote u slučaju požara može se vršiti elektromotorima ili mehanizmima sa pneumatskim pogonom koji imaju minimalni ugao otvaranja od 90°, kako bi se omogućilo što lakše i brže odimljavanje. Aktiviranje ovih sistema može biti ručno i/ili automatsko.

Korisni saveti

Prilikom odabira svetlosnih traka i željenog načina otvaranja važno je odabrati kvalitetan i dugotrajan proizvod, s obzirom na to da se radi o delu krova čiji je zadatak da štiti unutrašnjost objekta od atmosferskih uticaja, sprečava pojavu kondenza, a samim tim i stvaranja buđi, prodor prljavštine i onemogući ulazak insekata.

  • Preporučuje se ugradnja svetlosnih traka izrađenih od profila sa termoprekidom, kako bi se ostvarile bolje termičke karakteristike i izbegao rizik od pojave kondenza u unutrašnjosti objekta tokom zimskog perioda.

  • Veoma je bitno da nema vidnih vijaka kojima je probušeno ostakljenje i/ili profil trake, što je kritično mesto na kojem tokom eksploatacije dolazi do prokapavanja.

  • Tražite od proizvođača ateste kojim se potvrđuju karakteristike kao što su koeficijent prolaza toplote i otpornost prema udaru grada. Tako ćete dobiti dugotrajnu i funkcionalanu svetlosnu traku na svom objektu i zaštititi se od proizvoda lošeg kvaliteta koji se nalaze na tržištu, a cenovno su primamljivi.

  • Ukoliko želite da budete bezbedni, ugradite senzor za kišu i vetar koji će automatski zatvoriti traku u slučaju kiše i jačeg vetra.

bottom of page