top of page
1.png

SISTEMI ZA ODIMLJAVANJE

Svetlost. Ventilacija. Odvođenje dima i toplote.

Sistemi za odimljavanje

Lamilux logo.png

Za potrebe ventilacije i odvođenje dima i toplote u slučaju požara, krovni svetlarnici se mogu opremiti različitim mehanizmima prema individualnim potrebama i zahtevima korisnika.

Otvaranje za potrebe ventilacije vrši se najčešće elektromotornim otvaračima sa podesivim visinama hoda od 300 do 1000 mm.

Mehanizmi za odimljavanje sa elektromotorima mogu se koristiti i za potrebe svakodnevne ventilacije.

Mehanizmi za odimljavanje sa mehanizmom sa pneumatskim pogonom mogu se u koristiti za potrebe svakodnevne ventilacije u kombinaciji sa dodatnim elektromotorom.

Elementi

Kvalitetni sistemi odvodjenje dima i toplote moraju imati sledeće karakteristike:

  • otvaraju se bez uticaja na krov

  • nema oštećenja krovnih svetlarnika prilikom aktivacije i pri otvaranju tokom testiranja ili lažnih uzbuna (smanjenje troškova)

  • moraju biti u skladu sa EN 12101-2

Oblici i mere

Veličinu segmenta za odimljavanje potrebno je odrediti prema efektivnoj aerodinamičnoj površini za odimljavanje koja će obezbediti potreban protok kroz isti prema zahtevima projekta.

Da bi se otvarajući segment koristio za odvod dima i toplote u sučaju požara potrebno je da ima takav mehanizam koji će ga držati u otvorenom položaju čak i pri jačem dejstvu vetra a neophodno je da bude opremljen i deflektorima koji sprečavaju vraćanje dima u objekat usled dejstva vetra.

Standardne veličine otvarajućih krovnih kupola i otvarajućih segmenata na svetlosnim trakama kao i više informacija možete naći u dostupnim brošurama.

Otvaranje

Otvarajući segmenti za ventilaciju mogu se povezati sa senzorima za vetar i kišu i time automatizovati zatvaranje istih u slučaju vremenskih nepogoda.

Otvaranje za potrebe odvođenja dima i toplote u slučaju požara može se vršiti elektromotorima ili mehanizmima sa pneumatskim pogonom koji imaju minimalni ugao otvaranja od 90°, kako bi se omogućilo što lakše i brže odimljavanje. Aktiviranje ovih sistema može biti ručno i/ili automatsko.

bottom of page