top of page

SVETLOST. VENTILACIJA.

ODVOĐENJE DIMA I TOPLOTE.

Lamilux logo.png

Krovni svetlarnici su bitan element zgrade s obzirom na to da direktno utiču na kvalitet boravka ljudi u objektu. Prvenstvena namena krovnih svetlarnika je obezbeđivanje dotoka prirodnog dnevnog svetla koje utiče na psihofizičko stanje ljudi. Što je više prirodnog, dnevnog svetla u objektu, ljudi se osećaju prijatnije.

Ukoliko krovni svetlarnik ima otvarajuće segmente, putem prirodne ventilacije utiče se i na povećanje lagodnosti usled prirodnog strujanja vazduha u objektu. Ljudi se osećaju svežije, manje se umaraju i produktivniji su. U toku letnjeg perioda smanjuju se troškovi električne energije potrebne za klimatizaciju prostora.

Pored funkcije osvetljavanja i provetravanja krovni svetlarnici imaju i bezbednosnu funkciju u slučaju požara. Pravilnim i blagovremenim odvođenjem dima i toplote iz objekta u plamenu spašavaju se ljudi i roba.

Krovne svetlarnike možemo podeliti na svetlosne kupole i svetlosne trake.

10.png

SVETLOSNE KUPOLE

Potrebno vam je prirodno svetlo, svež vazduh, odimljavanje ili samo izlaz na krov?

Odaberite krovnu kupolu prema vašim potrebama i zahtevima…

8.png

SVETLOSNE TRAKE

Ukoliko želite da obezbedite dovoljno svetla u većim prostorima i imate potrebu da isti provetravate – krovne svetlosne trake su pravo rešenje za vas…

1.png

SISTEMI ZA

ODIMLJAVANJE

Povećajte ugodnost korisnika, zaštitite ljude i vašu imovinu i zadovoljite protivpožarne uslove za vaš objekat pravilnim odabirom sistema ventilaciju i odvođenje dima i toplote u slučaju požara.

bottom of page