top of page
10.png

SVETLOSNE KUPOLE

Svetlost. Ventilacija. Odvođenje dima i toplote.

Svetlosne kupole

Lamilux logo.png

Svetlosne kupole su krovni svetlarnici kojima se zadovoljava potreba za prirodnim dnevnim svetlom u objektu.

 

Svetlosne kupole možemo podeliti i prema obliku (pravougaoni/kvadratni/kružni), kao i prema materijalu od kog su napravljene (PVC/aluminijum) odnosno tipu ostakljenja (akrilno staklo/polikarbonat/klasično staklo/neprovidni panel).

Elementi

Svetlosne kupole su klasično rešenje za primenu na krovovima industrijskih objekata, proizvodnim halama, sportskim i izložbenim dvoranama.

Takođe, svetlosne kupole se mogu primeniti i na stambenim objektima za osvetljavanje i provetravanje stepeništa, kao izlaz na krov ali i za odimljavanje u slučaju požara.

 

Osnovnu podelu svetlosnih kupola možemo izvršiti prema nameni (za osvetljavanje/za provetravanje/za odimljavanje). Kvalitetni proizvođači krovnih kupola nude višenamenske svetlosne kupole čime se zadovoljavaju sve potrebe korisnika objekta.

Fiksne svetlosne kupole

Fiksne svetlosne kupole – osnovna namena im je dotok prirodnog dnevnog svetla u objekat.

 

Obično se ugrađuju sa bravicom i mogućnošću ručnog otvaranja za slučaj potrebe izlaska na krov ili kasniju nadogradnju. Mogu biti i bez mogućnosti otvaranja kada to korisnik zahteva

Otvarajuće svetlosne kupole

Otvarajuće svetlosne kupole – pored osvetljavanja prostora služe i za provetravanje i/ili odvođenje dima i toplote iz objekata u slučaju požara. Mogu biti sa ručnim ili motornim mehanizmom za otvaranje. Ručno otvaranje se vrši ručicom i primenjuje se kod pojedinačnih kućnih slučajeva.

Otvarajuće svetlosne kupole se najčešće ugrađuju sa integrisanim mehanizmom za čiji pogon se koriste elektromotori i pneumatski cilindri koji se mogu aktivirati putem prekidača ili automatski, u zavisnosti od potreba korisnika. Renomirani proizvođači krovnih kupola svojim rešenjima daju veće mogućnosti izbora i kombinacije sistema otvaranja.

Korisni saveti

Prilikom odabira svetlosnih kupola i željenog načina otvaranja važno je odabrati kvalitetan i dugotrajan proizvod, s obzirom na to da se radi o delu krova čiji je zadatak da štiti unutrašnjost objekta od atmosferskih uticaja, sprečava pojavu kondenza, a samim tim i stvaranja buđi, prodor prljavštine i onemogući ulazak insekata.

  • Preporučuje se ugradnja svetlosnih kupola izrađenih od profila sa termoprekidom, kako bi se ostvarile bolje termičke karakteristike i izbegao rizik od pojave kondenza u unutrašnjosti objekta tokom zimskog perioda.

  • Veoma je bitno da nema vidnih vijaka kojima je probušeno ostakljenje i/ili profil kupole, što je kritično mesto na kojem tokom eksploatacije dolazi do prokapavanja.

  • Tražite od proizvođača ateste kojim se potvrđuju karakteristike kao što su koeficijent prolaza toplote i otpornost prema udaru grada. Tako ćete dobiti dugotrajnu i funkcionalanu svetlosnu kupolu na svom objektu i zaštititi se od proizvoda lošeg kvaliteta koji se nalaze na tržištu, a cenovno su primamljivi.

  • Ukoliko želite da budete bezbedni, ugradite senzor za kišu i vetar koji će automatski zatvoriti kupolu u slučaju kiše i jačeg vetra.

bottom of page